Kutilská dílna pro rodiče s dětmi

Po celý rok podporujeme polytechnické vzdělávání u dětí předškolního roku.

V naší školce Začít spolu 4medvědi na Budějovické máme široce vybavenou kutilskou dílnu. Chodí sem nejen naše děti téměř každý den v rámci centra dílna, ale dílna slouží i pro náš kroužek Kutílek, který je otevřený i široké veřejnosti. V Kutílku dbáme na to, aby děti přišly do styku s reálnými nástroji, které si mohou samy také vyzkoušet. Vše samozřejmě bezpečně za dohledu a asistence dospělých. O oblíbenosti kurzu svědčí velký zájem rodičů. Ti jsou v dnešní přetechnizované době rádi za možnost na první pohled běžné, ale paradoxně ne příliš dostupné činnosti. Ne všichni totiž mají tu možnosti, schopnosti či vybavení pro kutění doma, na chatě nebo chalupě, jak se často dozvídáme. Děti, kluci i holky, se tu naučí např. řezat, brousit, vrtat, šroubovat, lepit a také si po sobě kutilskou dílnu uklidit.

Spolupracujeme s:  www.rekutilek.cz