Adaptace dětí

Adaptace dítěte do kolektivu je bezpochyby značně individuální záležitostí.
V miniškolce Začít spolu jsme připraveni vás i vaše dítě na této cestě maximálně
podpořit. Celý proces adaptace doporučujeme naplánovat na tři dny po sobě, tedy
pondělí až středa (a to i v případě, pokud následně využijete pouze dvoudenní
docházky). Vhodné je opakovat domluvenou větu, kterou mohou použít i paní
učitelky, dítě tak dostává stejné informace a může se na ně spolehnout. Například:
„Ráno tě odvedu do školky, budou tam paní učitelky a další děti, budete si hrát a
odpoledne po svačině pro tebe přijdu.“ Je nezbytné, aby rodič vnímal nástup do
kolektivu pozitivně a byl dítěti oporou, choval se přirozeně, protože dítě velice dobře
vycítí naše naladění.
Pro nové děti navrhujeme tento postup při adaptaci:
Asi týden dopředu se dítěti příležitostně zmiňte, že už se blíží den, kdy spolu půjdete
do miniškolky. Připomeňte mu to i den předem a zodpovězte mu upřímně a pravdivě
všechny jeho otázky. Zdůrazněte, že budete první den s ním a další dny již budete
odcházet. Dítě potřebuje pochopit, že se pro něho rodič vrátí a půjde s ním domů.
První den nabízíme rodičům možnost zůstat s dítětem ve třídě na ranní volnou hru,
společné přivítání, práci v centrech aktivit a svačinu (cca do 10,30 hodin). Snažte se,
abyste nebyli dítěti překážkou při poznávání nového prostředí. Nejvíce se nám
osvědčuje, když rodič sedí stranou a podporuje své dítě, pokud je to třeba,
v zapojení se do běžného chodu třídy. Když k vám dítě bude chodit a něco vám bude
chtít ukázat, je vhodné například říct: „Je to zajímavé, můžeš to ukázat paní učitelce.“
Když se zeptá na nějakou pomůcku, pobídněte ho, ať se zeptá paní učitelky, jak se
s tím pracuje či co to je. Když bude chtít s něčím pomoci, můžete říci: „Ano, řekni to
paní učitelce, určitě ti pomůže ona.“ Při odchodu dětí na zahradu rodič s dítětem
odchází. Učitelka je v době adaptace vašeho dítěte připravena mu maximálně
pomoci a to i první den, když jste nablízku. Po prvním dni si o všem, co jste zažili,
popovídejte a najděte několik zajímavostí, proč stojí za to se do miniškolky vrátit.
Druhý den doporučujeme rodičům se ráno s dítětem rozloučit a vzdálit se (avšak být
někde poblíž v případě nutnosti). Pro dítě si přijdete v přesně dohodnutý čas (který
dítěti ukážete na hodinkách – raději o chvíli dříve, aby na vás dítě nečekalo nebo vás
nehledalo). Díky tomu vám bude dítě věřit.

Třetí den již bude dítě v miniškolce na celou dobu docházky. Vyzvednete si jej po
odpolední svačině, tedy v 15h (opět buďte nachystaní u vchodu raději dříve).
Když se dítě v miniškolce „zabydlí“, neberte jeho slzy při loučení příliš vážně. Mnoho
dětí, které mají opravdovou radost i prospěch ze života v kolektivu, stále ještě hůře
prožívá okamžik loučení. Naši učitelé vám poctivě řeknou, zda se vaše dítě rychle
vzchopí a připojí se k ostatním, jakmile odejdete. Odloučení patří k životu a dítě
posílí, když se udělá citlivě, s láskou a respektem.
V případě, že bychom s vaším dítětem nedokázali váš odchod dobře zvládnout, vám
budeme telefonovat a domluvíme se konkrétně.
Nemějte obavy, vaše děti jistě novou situaci dobře zvládnou a my uděláme vše proto,
aby se cítily v miniškolce od začátku dobře.
Navrhnutý postup adaptace se může zdát poměrně rychlý, ale máme s ním dobré
zkušenosti z naší druhé miniškolky v Hodkovičkách.
Samozřejmě jsme vám k dispozici, abychom s vámi konkrétně domluvili takový
postup, který bude vašemu dítěti nejlépe vyhovovat.