Ceník

Školné v Miniškolce pro školní rok 2024/2025

5000 Kč / 3 dny v týdnu  

+ měsíční příspěvek na materiál a pomůcky.

Minimální docházka je 2 dny po sobě jdoucí. Pro děti je to přívětivější.

Děti v tomto věku jsou konzervativní a jejich adaptace na prostředí a kolektiv má pak příznivější průběh.