Centra aktivit

Centra Aktivity jsou připravené prostory ve třídě, kde děti pracuji samostatně či v malých skupinkách. Rozčlenění prostoru ve třídě na centra aktivit je záměrné – splňují podmínky  pro integrované (celostní) učení. Snahou je, aby zde děti nacházely dostatek inspirace, podnětů, pomůcek a materiálu pro svůj rozvoj a tvůrčí činnost. Materiál je vybírán tak, aby v dětech vzbuzoval zvídavost a aby je lákal k použití. Děti se učí tím, že si hrají a pracují v malých skupinkách, což jim dává možnost přirozeně komunikovat, řešit problémy samostatně nebo v kooperaci s kamarády, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti, akceptovat rozdíly mezi lidmi. Děti jsou tak vedeny k samostatnosti i ke spolupráci. Po skončení práce v centrech aktivit se děti sejdou k hodnocení. Zde si mohou v kroužku popovídat o tom, co se jim líbilo, co jen zaujalo, co se jim povedlo nebo i případně nepovedlo, vzájemně si naslouchají a připravují se tak vlastně na to, co budou potřebovat i ve svém budoucím životě – ať už ve škole či zaměstnání.