Spolupráce s rodiči

Ranní úkol
Velmi důležité je zapojení rodičů do veškerého dění ve třídě (po domluvě, zejména kvůli
adaptaci dětí). Každé ráno se díky tzv. rannímu úkolu rodiče dozvědí, o čem si s dětmi
povídáme. Jsou kdykoli vítáni a zváni ke spolupráci. Několikrát ročně máme společné dílny a opravdu si je užíváme. Vážíme si toho, že nám rodiče své děti svěřují a považují nás za partnery ve výchově.

Povídáme si i s rodiči
V průběhu školního roku probíhají dvakrát ročně individuální konzultace rodičů a
učitele, kde jsou rodiče seznámeni se sociálním, motorickým i intelektuálním vývojem
dítěte v miniškolce Začít spolu během školního roku. I mimo tato pravidelná setkání s
rodiči komunikujeme a každý může kdykoliv požádat o konzultaci s učitelkou.

Den pro rodiče
Dvakrát ročně (podzim a jaro) pořádáme ve 4medvědch tzv. Den pro rodiče, kdy v
odpoledních hodinách rodiče přichází do třídy miniškolky. Zpravidla děti chtějí ukázat
pomůcky v centrech aktivit svým rodičům a vysvětlit jim jejich používání. Děti se na
tuto dobu moc těší a rodiče mají možnost poodhalit, jak to v miniškolce chodí.

Společně slavíme Vánoce nebo se scházíme na Zahraní slavnosti na konci
školního roku. Také máme společně Zahradní brigádu. Moc si vážíme pomoci
rodičů při péči o školkovou zahradu. Za jeden den se vždy udělá mnoho práce a
ještě si užijeme legraci.