Vzdělávací program

Miniškolka Začít spolu

Víme, jak vytvořit pevný základ u dětí do 3 let.

Vaše batole má jedinečnou schopnost nasávat podněty z prostředí jako
houba. Proto naše miniškolka není pouhým hlídáním, ale děti od 1,5 roku se u
nás aktivně zapojují do přípravy svačiny, sebeobsluhy – oblékání, péče o prostředí
– aranžování květin. Učitelky v miniškolce Začít spolu dávají dětem tolik
potřebnou podporu, ne jen obyčejnou pomoc.
Děti velmi rády pracují na úkolech běžného života a po tom, co je samy zvládnou, se
cítí naplněné. Sílí u nich vědomí „dokázal jsem to a tedy dokážu i ostatní věci“.
Už dítě do 3 let si totiž vytváří svou sebe-hodnotu a my ji v něm můžeme
posilovat. Čím dříve si ji dítě vybuduje, tím stabilnější bude na celý život.
Naše pomůcky a připravené prostředí v promyšlených centrech aktivit dětem
přinášejí co nejvíce smyslových zážitků a umožňují jim pracovat s reálnými
materiály a předměty.

Program Začít spolu pro děti do 3 let.

Koncept Začít spolu je založen zejména na osobnostně orientovaném a
individuálním přístupu k dítěti. Využívá integrovaného učení, podpory samostatnosti
dítěte a partnerství s rodinou. Východisky tohoto přístupu jsou jak výsledky výzkumů,
tak koncepty alternativních škol. Miniškolka Začít spolu 4medvědi se především
inspirovala myšlenkami M. Montessori, jejíž přístup je z našeho pohledu pro tuto
věkovou kategorii velice přínosný. Uspořádání třídy a práce dětí v centrech aktivit
pomáhá integrovat vybraná témata. Zaměření našich center aktivit: domácnost,
knihy, ateliér, pokusy a objevy, voda a písek, kostky a manipulační hry, dramatika,
hudba a relaxace V těchto centrech se promítá vliv pedagogiky M. Montessori a
uzpůsobení dětem do tří let.
Nedílnou součástí práce učitelky je zaměřené a systematické pozorování dítěte, jeho
činností, hry a pokroků ve všech oblastech rozvoje a s tím související individuální
konzultace s rodiči ohledně vývoje jejich dítěte. Na základě pozorování a rozhovoru
s rodičem je možné volit k dítěti správný přístup a nabídnout mu přiměřenou nabídku
činností. Klíčová je každodenní komunikace rodiče a učitelky o aktuálním naladění a
potřebách dítěte. Každý rodič je expertem na své dítě, učitelka je pouhým

pomocníkem ve výchově, aby svou roli mohla zastávat co nejlépe a být
spolupracujícím partnerem, potřebuje navázat s rodiči vztah a budovat vzájemnou
důvěru.