Harmonogram dne

ČasČinnost
7.30 – 9.00Příchod dětí, ranní úkol, přivítání, volná hra, osobní hygiena, svačinka
8.00 – 8.30Úkol pro předškoláky
9.00 – 9.15Pohybová chvilka
9.20 – 9.40zahájení dne v ranním kruhu s písničkou, představení tématu
9.40 – 10.00Práce v centrech aktivity
10.00 – 10.40Dokončení práce, úklid, spontánní hodnotící kruh
10.40 – 12.00Pobyt venku
12.00 – 13.00Osobní hygiena, oběd, odchod dětí/přechod k odpočinku
13.00 – 14.30Odpočinek, klidné hry, předškolní příprava
14.30 – 15.00Osobní hygiena, svačina, odchod domů/přechod na zájmové aktivity a odpolední volno hru
15.00 – 16.30Zájmové aktivity, pobyt venku, odchod dětí
16:30ukončení dne