Spolupráce s rodiči

Ranní úkol

Velmi důležité je zapojení rodičů do veškerého dění ve třídě. Každé ráno se díky tzv. rannímu úkolu rodiče dozvědí, o čem si s dětmi povídáme. Jsou kdykoli vítáni a zváni ke spolupráci. Několikrát ročně máme společné dílny a opravdu si je užíváme. Vážíme si toho, že nám rodiče své děti svěřují a považují nás za partnery ve výchově.

Konzultace pro rodiče

Běžnou praxí ve školkách a školách Začít spolu jsou také pravidelné konzultace rodič – učitel, kde je možné společně hledat cesty, jak dítěti pomoci, co nejplněji rozvinout jeho možnosti. V průběhu školního roku probíhají dvakrát ročně individuální konzultace rodičů a učitele jejich dítěte, kde budete seznámeni se sociálním, motorickým i intelektuálním vývojem Vašeho dítěte ve školce Začít spolu během školního roku a můžete s učitelem prodiskutovat jakékoliv otázky týkající se Vašeho dítěte. I mimo tato pravidelná setkání můžete kdykoliv požádat o konzultaci s učitelem.

Dílny pro rodiče

Nedílnou součástí programu jsou tzv. dílny pro rodiče. Rodiče mohou přijít a prožít s dítětem dané téma do hloubky a tak poznat lépe sebe, dítě i prostředí a způsob, kde dítě denně tráví čas. Zároveň se tak vytváří prostor pro vzájemné poznávání rodičů a učitelů. Setkáváme se pravidelně na Podzimní, Vánoční a Jarní dílně, kde si vyučující připravují jednotlivé tvořivé aktivity. Je to vždy příjemný čas a setkání ve třídě. A domů si děti odnáší zajímavé tématické výrobky.

Zahradní slavnost

Před koncem školního roku v červnu se setkáváme na zahradě nebo v lese opékáme buřty. A společně se loučíme před prázdninami. Zpravidla na děti čekají zábavné atrakce (nesoutěžního typu) a rodiče si užívají neformální kontakt s ostatními dospěláky ve školce.