Projekt podpořený ESIF

Logo EU ESF OPZ

Název projektu:  Začít spolu 4medvědi 2020-2022

Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016466

Doba realizace projektu:  1. 8. 2020 až 31. 1. 2022

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_103 s názvem „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz v Praze“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci hl. m. Praha.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Praze 4 a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 19 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.