Tým školky

Bc. Jaroslav Střeštík

vedení DS, učitel, lektor, komunikace s rodiči

Jarda má kvalifikaci jako učitel MŠ a funkční studium pro vedoucí pracovníky. Již od střední školy se věnuje práci s dětmi, a to na různých pozicích – jako lektor zájmových aktivit, vedoucí odpoledního klubu pro děti, lektor sportovní školičky, domácí učitel u českých a vietnamských rodin. Byl zaměstnán jako učitel ve školce nebo asistent pedagoga. Dále vedl kroužky v mateřských centrech, jezdil jako programový vedoucí a zástupce hlavní vedoucí na tábory, organizoval hudební a rukodělné zájmové kroužky. Věnuje se nejen hře, ale také vyučuje na několik hudebních nástrojů – kytara, flétna, klavír. Je lektorem kroužku Kutílek a stará se o  dílnu Začít spolu. Je lektorem pro Step by Step. V rámci podpory polytechnického vzdělávání dětí pořádá workshopy a semináře.

Mgr. Zdeňka Benešová

Učitelka ve školce Začít spolu

Zdeňka vystudovala Speciální pedagogiku na UK v Praze a poté pracovala ve Speciální mateřské škole. Mnoho dalších let si ověřovala své teoretické poznatky v praxi při výchově svých čtyř dětí. Mateřskou dovolenou na čas přerušila zaměstnáním u Hasičského záchranného sboru, ale zjistila, že mezi dětmi je to dobrodružnější, proto se rozhodla znovu vrátit do mateřské školky. Absolvovala kurz předškolního vzdělávání Začít spolu organizovaný občanským sdružením Step by Step Česká republika. Dlouhou dobu spolupracovala a pilotovala projekty pro H-mat.

 

 

Ing. Lucie Finsterlová

Učitelka ve školce Začít spolu

Lucka vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Poté pracovala v jedné pražské PR agentuře.  Již během studia na vysoké škole začala jezdit s neziskovou organizací Dobré víly dětem pomáhat dětem do dětských domovů. Práce s dětmi jí dává smysl. V roce 2020 absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky akreditovanou MŠMT a rozhodla se pro změnu zaměstnání. Poté začala studovat na Střední pedagogické škole a v roce 2022 absolvovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogiky. Má dva mladší sourozence. „Na práci ve školce mě nejvíce baví samotná práce s dětmi. Jejich bezprostřední zvídavost a radost z učení mi dodává energii a naplňuje mé předpoklady smysluplné práce. Věřím, že to, jak je dítě spokojené ve školce, může ovlivnit jeho zájem o vlastní seberozvoj a touhu po vzdělávání v následujících letech.“

 

Eliška Lášová

Učitelka ve školce Začít spolu

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Zierisová Piklová

Učitelka ve školce Začít spolu

Danča absolvovala osmileté gymnázium v Pardubicích. Nyní je studentkou psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Již několik let se věnuje zájmovým činnostem s dětmi – doučování dětí s poruchou autistického spektra, soukromé hlídání dětí, ježdění na letní stanové a příměstské tábory na postu vedoucí. Odmala se věnuje hudbě, zpívá ve sboru, hraje na kytaru a zobcovou flétnu. Profesní kvalifikaci si doplnila kurzem a zkouškou Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky akreditovanou MŠMT.

 

 

Natálie Habichová

Učitelka ve školce Začít spolu

Natálka absolvovala osmileté gymnázium v Pardubicích. Poté dokončila roční pomaturitní kurz angličtiny v Praze. Nyní studuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na anglický jazyk. Již několik let jezdí jako vedoucí na dětské stanové a příměstské tábory nebo soukromě hlídá děti. Ve volném čase se věnuje doučování dětí s různými překážkami v učení. Ve školce nám pomáhá i v rámci letního provozu a přes rok je jako učitelka a pečující osoba.

 

 

Mgr. Anna Nožičková

Hlavní učitelka v miniškolce Začít spolu

Anička studovala Předškolní pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Práci s dětmi se věnuje už od studia na gymnáziu, ať již péči o děti v rodině nebo vedení zájmových kroužků. Kromě toho připravovala program na celou řadu táborů a akcí pro děti nebo pro rodiče s dětmi. Jejím zájmem je především hudba, hra na flétnu a ukulele, zpěv. Vedla přípravné oddělení Dětského pěveckého sboru Českého Rozhlasu. Dva roky pracovala jako vedoucí učitelka dětské skupiny Školička U Smolíčka. Aktuálně dále studuje doktorský program v oboru Pedagogika s tématem disertační práce Kvalita výchovy a péče v dětské skupině. Anička se soustavně vzdělává, jak formou samostudia, tak v rámci oficiálních seminářů či kurzů (Respektovat a být respektován, Hra na zobcovou flétnu či První pomoc pro děti zážitkem, Logopedický preventista) V neposlední řadě se stará o svou vlastní dceru.

MgA. Kateřina Sechovcová

Učitelka v miniškolce Začít spolu

Katka vystudovala Ilustraci na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Od té doby se kromě své tvorby věnuje vedení výtvarných dílen především pro děti. Několik let byla zaměstnaná jako lektor v kulturně vzdělávacím centru v Klášteře Teplá. Zároveň je mnoho let externí lektorkou v Národní Galerii. V miniškolce 4medvědi pracuje od roku 2019. Nejprve v Montessori rodinném centru v Hodkovičkách a od r. 2021 v Začít spolu v Bítovské. Aby lépe porozuměla těm nejmenším,  absolvovala mezinárodní certifikovaný AMI Montessori  kurz pro asistenty 0-3 a také prošla kurzem Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky akreditovaný MŠMT.

 

 

Přejít na stránku s našimi bývalými kolegy