Tým školky

Jaroslav StřeštíkBc. Jaroslav Střeštík

vedení DS, učitel, lektor, komunikace s rodiči

Jarda má kvalifikaci jako učitel MŠ a funkční studium pro vedoucí pracovníky. Již od střední školy se věnuje práci s dětmi, a to na různých pozicích – jako lektor zájmových aktivit, vedoucí odpoledního klubu pro děti, lektor sportovní školičky, domácí učitel u českých a vietnamských rodin. Byl zaměstnán jako učitel ve školce nebo asistent pedagoga. Dále vedl kroužky v mateřských centrech, jezdil jako programový vedoucí a zástupce hlavní vedoucí na tábory, organizoval hudební a rukodělné zájmové kroužky. Věnuje se nejen hře, ale také vyučuje na několik hudebních nástrojů – kytara, flétna, klavír. Je lektorem kroužku Kutílek a stará se o  dílnu Začít spolu. Je lektorem pro Step by Step. V rámci podpory polytechnického vzdělávání dětí pořádá workshopy a semináře.

 

Zdeňka BenešováMgr. Zdeňka Benešová

Učitelka ve školce Začít spolu

Zdeňka vystudovala Speciální pedagogiku na UK v Praze a poté pracovala ve Speciální mateřské škole. Mnoho dalších let si ověřovala své teoretické poznatky v praxi při výchově svých čtyř dětí. Mateřskou dovolenou na čas přerušila zaměstnáním u Hasičského záchranného sboru, ale zjistila, že mezi dětmi je to dobrodružnější, proto se rozhodla znovu vrátit do mateřské školky. Absolvovala kurz předškolního vzdělávání Začít spolu organizovaný občanským sdružením Step by Step Česká republika. Dlouhou dobu spolupracovala a pilotovala projekty pro H-mat.

 

Barbora Živnůstková

Učitelka ve školce Začít spolu

Barbora vystudovala Střední odbornou školu pedagogickou v Nové Pace. Byla zde součástí úspěšného pěveckého sboru Amabile. Hudba jí provázela i v jičínské ZUŠ, kde absolvovala obor klasický zpěv. Vyzkoušela si i hru na zobcovou a příčnou flétnu, byla součástí mnoha komorních souborů a nezapomněla ani na dramatický obor.
Své zkušenosti v pedagogice nabírala jako soukromá chůva, vedoucí na táborech, lektorka dramatického kroužku, učitelka ve státní i soukromé školce, ale za největší klad považuje, že vyrůstala se čtyřmi sourozenci.
Nyní dálkově studuje Sociální pedagogiku a teologii se zaměřením na Speciální pedagogiku. Ve svém volnu nejraději sportuje a tráví čas se svými blízkými. ,,Dětství je nejcitlivější etapou našeho života. Chci být součástí tohoto období a pomáhat dětem rozvíjet jejich schopnosti a upevňovat zdravé sebevědomí. Chtěla bych, aby z dětí rostly dospělí lidé, kteří mají svůj názor, umí se správně rozhodovat, ale nezapomínají být empatičtí a naslouchat druhým. Děti jsou pro mě smyslem našeho života.”

 

 

Daniela Zierisová

Učitelka ve školce Začít spolu

Danča absolvovala osmileté gymnázium v Pardubicích. Nyní je studentkou psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Již několik let se věnuje zájmovým činnostem s dětmi – doučování dětí s poruchou autistického spektra, soukromé hlídání dětí, ježdění na letní stanové a příměstské tábory na postu vedoucí. Odmala se věnuje hudbě, zpívá ve sboru, hraje na kytaru a zobcovou flétnu. Profesní kvalifikaci si doplnila kurzem a zkouškou Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky akreditovanou MŠMT.

 

Lucie Finsterlová

Učitelka ve školce Začít spolu

Lucka vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Poté pracovala v jedné pražské PR agentuře.  Již během studia na vysoké škole začala jezdit s neziskovou organizací Dobré víly dětem pomáhat dětem do dětských domovů. Práce s dětmi jí dává smysl. V roce 2020 absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky akreditovanou MŠMT a rozhodla se pro změnu zaměstnání. Má dva mladší sourozence.

„Na práci ve školce mě nejvíce baví samotná práce s dětmi. Jejich bezprostřední zvídavost a radost z učení mi dodává energii a naplňuje mé předpoklady smysluplné práce. Věřím, že to, jak je dítě spokojené ve školce, může ovlivnit jeho zájem o vlastní seberozvoj a touhu po vzdělávání v následujících letech.“

Spolupracovali s námi

Přejít na stránku s našimi bývalými kolegy