Centra aktivit

Centra Aktivity jsou připravené prostory ve třídě, kde děti pracuji samostatně či v malých skupinkách. Rozčlenění prostoru ve třídě na centra aktivit je záměrné – splňují podmínky  pro integrované (celostní) učení. Snahou je, aby zde děti nacházely dostatek inspirace, podnětů, pomůcek a materiálu pro svůj rozvoj a tvůrčí činnost. Materiál je vybírán tak, aby v dětech vzbuzoval zvídavost a aby je lákal k použití. Děti se učí tím, že si hrají a pracují v malých skupinkách, což jim dává možnost přirozeně komunikovat, řešit problémy samostatně nebo v kooperaci s kamarády, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti, akceptovat rozdíly mezi lidmi. Děti jsou tak vedeny k samostatnosti i ke spolupráci. Po skončení práce v centrech aktivit se děti sejdou k hodnocení. Zde si mohou v kroužku popovídat o tom, co se jim líbilo, co jen zaujalo, co se jim povedlo nebo i případně nepovedlo, vzájemně si naslouchají a připravují se tak vlastně na to, co budou potřebovat i ve svém budoucím životě – ať už ve škole či zaměstnání.

Děti mají k dispozici skutečnou kuchyňskou linku uzpůsobenou svými rozměry jejich velikosti. Zde děti vykonávají běžné činnosti, související s přípravou pokrmů a stolováním. Často pečeme, vaříme, vymýšlíme recepty. Co si uvaříme, to si také sníme:o) Děti zde rozvíjejí smyslové vnímání (chuť, čich a hmat) prací se skutečnými potravinami (krájení, míchání, sypání, mazání, strouhání, zdobení, příprava těsta atd.). Velký důraz je kladen na bezpečnost a hygienu.

Ve výtvarném ateliéru rozvíjí děti svou kreativitu, mohou zde komunikovat beze slov, uvolňovat citový přetlak a získávat pocit uspokojení z vytvořeného díla. malba, kresba, plošné výtvarné činnosti, lepení, stříhání, trhání, modelování, kresba tuší, tvorba prostorových objektů.

 

Z kostek může dítě stavět, cokoli chce, z kostek nelze stavět “chybně“ ani „správně“, protože stavba dítěte je projevem sebevyjádření, rozvoje představivosti, fantazie a tvořivosti. Děti si zde procvičují jemnou a hrubou motoriku, zvyšují sebedůvěru, rozvíjejí sociální a jazykové dovednosti, učí se chápat prostorové vnímání, výšku a váhu, rozpoznávat tvary, spolupracovat a celkově rozvíjet inteligenci a kooperaci. Stavebnice, skládanky, Kapla, LEGO apod.

Centrum Manipulační (modelína, puzzle, mozaiky – prostorové výtvarné činnosti) a stolní hry je zaměřené především na rozvoj jemné motoriky, fantazie, trpělivosti, vůle pro dokončení díla. Rozvíjí se zde matematické představy, jazykové a sociální dovednosti. Při společenských hrách se děti učí barvám, počítání, dodržování pravidel, sebeovládání, kooperaci, radosti ze hry, přijímání úspěchu i neúspěchu a vyrovnání se s ním.

Hudba je prostředkem komunikace, zábavy, poučení i relaxace, je silným zdrojem emocí a prostředkem posílení rozvoje sociálního cítění. Děti na hudbu reagují intuitivně a pohybem vyjadřují radost a nadšení. Hudba podporuje jazykový vývoj, uvolňuje napětí, rozvíjí schopnost zapamatování, motoriku, koordinaci pohybů, napomáhá rozvoji myšlení a fantazie. Rytmické nástroje, pomůcky k objevování světa zvuků, tónů a harmonie a rytmu – zpíváme, hrajeme na klavír, kytaru a ozvučné nástroje.

Centrum Knihy a písmena slouží k podchycení zájmu o literaturu, čtení a psaní. Děti mají k dispozici bohatě vybavenou knihovničku, tiskátka písmen, pracovní listy pro rozvíjení schopností vedoucích ke čtení a psaní. Navštěvujeme i městskou knihovnu a podporujeme projekt Celé Česko čte dětem.

 

V tomto centru probíhají především napodobivé a námětové hry. Děti hrou „Na něco“ napodobují dospělé a učí se různým sociálním rolím. Rozvíjejí své schopnosti zvládat různé situace a chápat je. Dítě tak lépe porozumí tomu, co má a nemá rádo, vyzkouší si svou schopnost vést a přesvědčovat, nebo naopak spíše se nechat vést a následovat, souhlasit. To vše pomáhá dítěti vytvořit si představu o sobě a je základem samostatného myšlení. Děti mají k dispozici loutky, převleky, čepičky.

Toto centrum slouží k nejrůznějšímu pozorování, zkoumání, drobným pokusům, pěstování rostlin a objevování. Koutek je vybaven přírodninami (co je aktuálně v přírodě) a pomůckami (lupy, mikroskop, atd.) Děti zde mohou používat encyklopedie a naučné knihy z centra Knihy a písmena.

 

V tomto technicky zaměřeném centru mají děti možnost pracovat s různým materiálem a nástroji, které slouží k výrobě nejrůznějších předmětů. Děti se učí rozvíjet manuální zručnost. Děti mají k dispozici bohatě vybavený ponk. Písek je umístěn ve speciálním stolečku. Kontejner obsahuje písek jako na pískovišti. Děti tak mohou s tímto přirozeným, hmatově zajímavým materiálem pracovat nejen sezónně, ale po celý rok.