Předškolní příprava

V září probíhá diagnostika každého předškoláka zaměřená na školní zralost. Po následné konzultaci s rodiči je připraven individuální vzdělávací plán, podle kterého pedagogové pracují s jednotlivými dětmi.

Každý den po příchodu do školky a ranním úkolu splní předškolák konkrétní úkol potřebný pro jeho rozvoj (max 10 minut). Hlavní těžiště pro předškolní přípravu je po obědě a cca 30 minutovém odpočinku. V této době mladší děti spí a skupina předškoláků má prostor k rozvíjení grafomotoriky, řečových dovedností, sluchového i zrakového vnímání, vnímání času a prostoru, základních matematických a předčtenářských dovedností. V prostorách školky máme speciálně připravenou třídu pro předškoláky. Pravidelně každý pátek dostávají předškoláci i drobný úkol domů na víkend. Děti po absolvování předškolního roku od nás odcházejí připraveni na výuku, jak do státních, tak i soukromých škol. 

Během roku probíhají individuální konzultace s rodiči.