Dětská skupina

Začít spolu 4medvědi je registrovanou dětskou skupinou podle zákona č. 247/2014 Sb o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Kapacita dětské skupiny je maximálně 19 dětí v rámci jednoho dne. O děti se starají celkem 4 pečující osoby/učitelé. Vždy jsou přítomni 3 z nich na daný den.

Veškerá dokumentace související s docházkou dítěte do DS a projektová dokumentace je k dispozici na vyžádání u vedoucího DS, pana Jaroslava Střeštíka a k nahlédnutí v provozovně.

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_103 s názvem „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz v Praze“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci hl. m. Praha.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Praze 4 a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 19 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

 

Logo EU ESF OPZ

Celé znění projektu